System Zarządzania Jakością

Pracownia posiada wdrożony System Zarządzania Jakością, który jest na bieżąco sprawdzany i aktualizowany. Aparatura podlega systematycznym testom kontroli jakości zarówno podstawowym, wykonywanym przez techników elektroradiologów jak i specjalistycznym, które przeprowadzane są przez specjalistyczne firmy posiadające akredytacje.

Nad bezpieczeństwem pracy z promieniowaniem jonizującym czuwa właścicielka pracowni, która z wykształcenia jest elektroradiologiem i posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej typu „S”. Dzięki temu, że nasz Inspektor dostępny jest na miejscu, możemy być pewni, że wszystkie standardy dotyczące ochrony radiologicznej zarówno pacjentów jak i pracowników zachowane są na jak najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas najwyższym priorytetem.  Wszystkie nasze urządzenia posiadają odpowiednie certyfikaty jakości i testy a pracownia RTG „Panoramika” uzyskała pozytywną opinię Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Gabinet RTG wyposażony jest w fartuchy ołowiane spełniające wymagania bezpieczeństwa, oznaczone znakiem „CE”: do zdjęć pantomograficznych oraz zdjęć wewnatrzustnych (wyposażony dodatkowo w kołnierz  na tarczycę).

Zarządzanie Jakością i jej kontrola obejmuje wszystkie etapy procesu leczenia, związanego ze stosowaniem promieniowania jonizującego, w celu stworzenia przesłanek do osiągnięcia jak najlepszych wyników diagnostycznych, komfortu pacjenta i bezpieczeństwa.

Opisany powyżej cel jest realizowany poprzez:

  • zapewnienie właściwej opieki pacjentów
  • dążenie do możliwie najwyższej jakości osiąganych wyników badań
  • minimalizację narażenia pacjentów na promieniowanie
  • organizację pracy umożliwiającą sprawne przyjmowanie chorych
  • stałe podnoszenia kwalifikacji personelu
  • pełne wprowadzenie Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, z zaleceniami Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

W celu osiągnięcia możliwie najlepszego stanu aparatury rentgenowskiej, a co za tym idzie, zdjęć najwyższej jakości, prowadzimy ciągłą kontrolę jakości parametrów powstawania obrazu. Jest ona integralną częścią Systemu Zapewnienia Jakości i obejmuje liczne procedury techniczne, które wykonuje się w celu upewnienia, że w pracowni powstaje „dobry produkt”, czyli wysokiej jakości badanie diagnostyczne. 

W skład Systemu Zarządzania Jakością wchodzą:

  • testy podstawowe, przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników pracowni rtg
  • testy specjalistyczne, przeprowadzane co roku przez audytora zewnętrznego
  • testy mają na na celu ocenę techniczną aparatów.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Pracownia RTG „Panoramika”

ul. Mickiewicza 35/3 (zobacz na mapie)
(na tyłach “Żabki”, wejście od os. Tysiąclecia – można dojść z ul. Mickiewicza oraz ul. Dworcowej pomiędzy blokami)

Dane kontaktowe

tel. +48 695 156 842
e-mail: kontakt@rtgpanoramika.pl

Godziny otwarcia

Pon. – 9:00-18:00
Wtorek, środa – 9:00-17:00
Czwartek – 9:00-18:00
Piątek – 9:00-17:00